Standing On The Edge


Life is more than
just a feeling
and love is more
than you and me

No matter what
this world can't stop me
no matter how
it's gonna be

No matter what
i don't regret it
a jump can take
me really high

i must be doing this to find it,
when i land i realize

And I just need to know
you will be there
and catch me if I fall
cuz I'm going high high high

I'm standing on the edge
I never been so high
break jump and fly
I wanna touch the sky

I'm standing on the edge
I really wanna try
break jump and fly
i wanna touch the sky

No matter what
this world can't hold me
no matter how
I'm gonna try

I must be human for a reason
no matter what
this world is meCaptcha
Piosenkę C21 Standing On The Edge przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Standing On The Edge, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Standing On The Edge. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C21 Standing On The Edge w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.