Child Of Winter


A child of winter
A child of the snow
I'm making a snowball
That someone will throw
I'm making a snowman
With charcoal for the eyes
A scarf draped in red
And a derby on his head

Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus
Right down Santa Claus Lane
Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the reins
Bells are ringing, children singing
All is merry and bright
Hang your stockings and say your prayers
'Cause Santa Claus comes tonight

The evening of Christmas
Presents have been passed
The wood in the fireplace
Is glowing its last
I'm closing my eyes now
In my bed I'm snuggling
Outside my window
The carolers sing

Christmas comes and the snow covers all
Trees are decorated with tinsel and lights
Mama's in the kitchen making cookies and bread
The children are hungry, they're waiting to be fed

A child of Christmas
A child of snow
A wonderful feeling
Underneath the mistletoe
And may your Christmas
Last all year
With laughter of children
Peace and cheer

A child of Christmas
A child of snow
A wonderful feeling
Underneath the mistletoe
Merry Christmas to you
Ding dong ding go the bellsCaptcha
Piosenkę Caesar Child Of Winter przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Child Of Winter, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Child Of Winter. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Caesar Child Of Winter w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.