Runaway


Face down; this is where it leads you - too far
Buried covered now, you'll find peace - in the earth aground
Stop now, there's no point in breathing - it's not allowed
On the surface, how can you find - reason to move on?

Until then you can runaway
Do your best to hide your face
And oh I know you best;
I know you get what you get
You get what you deserve

Hush now, don't say a word - it's out in the open,
And tell me how can you deal with all this weight?
Speak now, you must have a secret kept down,
Down where you can keep it - I need you to spill your guts

Until then you can runaway,
Do your best to hide your face
And oh I know you best
I know you get what you get
Until then you can runaway
Do your best to hide your face
And oh I know you best
I know you get what you get
You get what you deserve

Speak now you must have a secret kept down,
Down where you can keep it - I need you to spill your guts

Until then you can runaway,
Do your best to hide your face
And oh I know you best
I know you get what you get
Until then you can runaway
Do your best to hide your face
And oh I know you best,
I know you get what you get
And all you get what you,
You get what you get,
You get what you,
You get what you get,
And all you get what you deserveCaptcha
Piosenkę Cartel Runaway przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Runaway, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Runaway. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cartel Runaway w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.