Runaway


Face down; this is where it leads you - too far
Buried covered now, you'll find peace - in the earth aground
Stop now, there's no point in breathing - it's not allowed
On the surface, how can you find - reason to move on?

Until then you can runaway
Do your best to hide your face
And oh I know you best;
I know you get what you get
You get what you deserve

Hush now, don't say a word - it's out in the open,
And tell me how can you deal with all this weight?
Speak now, you must have a secret kept down,
Down where you can keep it - I need you to spill your guts

Until then you can runaway,
Do your best to hide your face
And oh I know you best
I know you get what you get
Until then you can runaway
Do your best to hide your face
And oh I know you best
I know you get what you get
You get what you deserve

Speak now you must have a secret kept down,
Down where you can keep it - I need you to spill your guts

Until then you can runaway,
Do your best to hide your face
And oh I know you best
I know you get what you get
Until then you can runaway
Do your best to hide your face
And oh I know you best,
I know you get what you get
And all you get what you,
You get what you get,
You get what you,
You get what you get,
And all you get what you deserveCaptcha
Liedje Cartel Runaway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Runawaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cartel Runaway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Runaway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.