Who'll Stop The Rain


1 Long as I remember, the rain been coming down
Clouds of misery pourin', confusion on the ground
Good men through the ages,
Trying to find the sun,

And I wonder, still I wonder,
Who'll stop the rain

2 I went down Virginia,
Seeking shelter from the storm
Caught up in the fable,
I watched the tower grow
Five year plans and new deals,
Wrapped in golden chains,

And I wonder, still I wonder,
Who'll stop the rain

3 Heard the singers playing,
How we cheered for more
The crowd has rushed together,
Trying to keep warm
Still the rain kept pouring,
Falling on my ears,

And I wonder, still I wonder,
Who'll stop the rainCaptcha
Piosenkę C.c.r. Who'll Stop The Rain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Who'll Stop The Rain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Who'll Stop The Rain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.c.r. Who'll Stop The Rain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.