A Girl Can Dream


Now as a child, the story would say
Somebody will sweep you off your feet someday
That's what I hoped through and happen with you
More than you could know

I wanted to tell you that my heart's in your hands
I prayed for the day that I would get the chance
Just when I worked up the courage to try
Much to my surprise

You had somebody else, yeah
'Cuz these feelings I keep to myself

I may never get to hold you so tight
I may never get to kiss you goodnight
I may never get to look deep in your eyes
Or so it seems

I always will be wishing you were mine
I think about what could be all the time
All the happiness that I could find
Baby, a girl can dream

From the moment I wake up 'til I fall asleep
I imagine you not with her but with me
Talkin' and laughin', sharin' our dreams
It's just a fantasy

'Cuz you had somebody else
'Cuz these feelings I keep to myself

I may never get to hold you so tight
I may never get to kiss you goodnight
I may never get to look deep in your eyes
Or so it seems

I always will be wishing you were mine
I think about what could be all the time
All the happiness that I could find
Baby, a girl can dream

A girl can dream, it's true
And to call you my own
Is the sweetest dream of all

I may never get to hold you so tight
I may never get to kiss you goodnight
I may never get to look deep in your eyes
Or so it seems

I always will be wishing you were mine
I think about what could be all the time
All the happiness that I could find
Baby, a girl can dream

Oh, a girl can dreamCaptcha
Piosenkę Center Stage A Girl Can Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Girl Can Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Girl Can Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Center Stage A Girl Can Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.