A Girl Can Dream


Verse 1

When I was a child, the story would say
Somebody would sweep you off your feet someday
That's what I hoped would happen with you,
more then you could know
I wanted to tell you, that my heart's in your hands
I prayed for the day that I would get the chance,
'N just when I worked up, the courage to try
Much to my surprise,
you had somebody else, yeah yeah
'Cos these feelings, I keep to myself

Chorus

I may never get to hold you so tight,
I may never get to kiss you goodnight,
I may never get to look deep in your eyes,
or so it seems
I always will be wishing you were mine,
I think about what could be all the time,
all the happiness that I could find
Babya girl can dream

Verse 2

From the moment I wake up, 'til I fall asleep,
I imagine you not with her, but with me
Talking and laughing, sharing our dreams,
it's just a fantasy, 'cos you had somebody else,
'cos these feelings I keep to myself

Chorus

I may never get to hold you so tight,
I may never get to kiss you goodnight,
I may never get to look deep in your eyes,
or so it seems
I always will be wishing you were mine,
I think about what could be all the time,
all the happiness that I could find
Babya girl can dream

A girl can dreamit's true,
and to call you my own,
it's the sweetest dream known

Chorus

I may never get to hold you so tight,
I may never get to kiss you goodnight,
I may never get to look deep in your eyes,
or so it seems
I always will be wishing you were mine,
I think about what could be all the time,
all the happiness that I could find
Babya girl can dream

Ohh, a girl can dream

(Hmm mm)Captcha
Piosenkę Mandy Moore A Girl Can Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Girl Can Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Girl Can Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mandy Moore A Girl Can Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.