Una come te


Una come te, se chiude gli occhi vede
il mare, senza andar lontano.
Una come te, ha una valigia per le
scarpe, che sembra un aeroplano.
Una come te, non si avvicina per ballare,
guarda da lontano.
Una come te, se corre inciampa ma non
cade, chiede la tua mano.
Una come te, per una rosa può morire,
solo perché ancora non sa
togliere le spine. Una come te, mi
piace da morire!
Una come te, un gatto sopra il letto
e un uomo nudo ad aspettare.
Una come te, il vento che le soffia
dentro non la può spostare.
Uno come me, non la può dimenticare…
Una come te!
Una come te, la porti al cinema d’estate,
dorme sul finale.
Una come te, sotto a un temporale…
Una come te, come una rondine d’aprile
vola solo quando ha un
orizzonte da inseguire. Una come
te, mi piace da morire!
Una come te, un gatto sopra il letto
e un uomo nudo ad aspettare.
Una come te, il vento che le soffia
dentro non la può spostare.
Uno come me, non la può dimenticare…
Una come te!
E’ un pianoforte senza coda che suona
in città, non vuole essere
alla moda, la moda la fa! Quattro
carte in una sola, si pente, si sposa
ma poi s’innamora per sua vanità….
Una come te! Una come te!
Una come te! Uno come me, non la
può dimenticare…
Una come te! Una come te!
Una come te!Captcha
Piosenkę Cesare Cremonini Una come te przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Una come te, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Una come te. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cesare Cremonini Una come te w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.