Latin Lover


Fidati di me, non sono un Latin lover!
Canto alle donne ma, parlo di me
Rido perché tu mi chiami "Latin lover"
io sono un amante ma, senza una donna con sé

Vuoi ballare con me?
Senza dire che poi, ci proverò?
Con te, vuoi parlare con me
senza dire che poi, giocherò,
oh giocherò?

Se gli amori passati non contano niente,
e sono lontani da noi,
gli errori che ho fatto col senno di poi
Tu baciami adesso, se vuoi
Baciami adesso se vuoi

Fidati di me, un latin lover
non canta l'amore: lo vuole per sè!
Ecco perché non sono un latin lover:
io canto l'amore si, ma solo per donarlo a te!

Vuoi ballare con me?
Non mi dire che poi, giocherò!
Con te, vuoi parlare con me
senza dire che poi, ci proverò,
oh ci proverò

Se gli amori passati non contano niente,
e sono lontani da noi,
gli errori che ho fatto col senno di poi
Baciami adesso, se vuoi
Amore baciami adesso se vuoi
Baciami adesso, se vuoi
Oh, baciami adesso, se vuoiCaptcha
Piosenkę Cesare Cremonini Latin Lover przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Latin Lover, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Latin Lover. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cesare Cremonini Latin Lover w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.