Mama Don't Cry For Me


I've seen the big fish jumping mama I've heard crickets sing
And I've felt my heart start pounding at the side of New Orleans
I've seen the New York City with her lights aglow
I've been a lot of places always on the go
I've seen most everything I cared to see so mama when I'm gone don't cry for me
[ acguitar ]
I've held a newborn baby mama in my arms so tight
And I've felt the warm love mama of a woman in the night
I've seen the desert flowers mama where they grow
I've climbed the highest mountains covered with snow
I've seen most everything I cared to see so mama when I'm gone don't cry for me
[ acguitar ]
I'm sending you this message mama I must say goodbye
I live the life you gave me mama I'm not afaid to die
Even though I'm dying mama the hands of death are strong
I don't want you crying mama after I'm gone
I've seen all of this old world I cared to see so mama when I'm gone don't cry for me
So mama when I'm gone don't cry for meCaptcha
Piosenkę Charley Pride Mama Don't Cry For Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mama Don't Cry For Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mama Don't Cry For Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Charley Pride Mama Don't Cry For Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.