Missin' You


Well, I wake up every mornin'
Throw some water on my face
I look up in the mirror
I can see that nothing's changed

I don't know why I go to bed
'Cause I never sleep a wink
All I do without you here
Is lie awake and think

Missin' you
Every night, I call your name
Missin' you
Every day the same old thing

Missin' you
Oh, what else can I do?
The sun comes up, the sun goes down
And I'm still missin' you

I went to church last Sunday
And I got down on my knees
I sent up a prayer just askin' please
Just to send down a little peace

You know, lately I just walk the line
To occupy my time
But I end up where I started from
With you back on my mind

Missin' you
Every night, I call your name
Missin' you
Every day the same old thing

Missin' you
Oh, what else can I do?
The sun comes up, the sun goes down
And I'm still missin' you

The sun comes up, the sun goes down
And I'm still missin' youCaptcha
Piosenkę Charley Pride Missin' You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Missin' You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Missin' You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Charley Pride Missin' You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.