Snow Flake


featuring Kool Rock Ski

( ) = Bluff Daddy aka Chris Rock

{ = female background vocals

(Ladies and gentlemen I am the Bluff Daddy And this is a Black Boy exclusive

Black Boy make ya jump for joy Black Boy make ya jump for joy )

{I love champagne Feels good to my brain baby (Yeah come on yeah)
{I love champagne Drink it in the rain yeah (In the rain!)
{I love champagne Say it once again, yeah (Once again!)
{I love champagne Hoooo (Sing!)

Singer:
Nigga, I'm broke, and feelin' kinda thirsty (Drink somethin')
Just smoked a blunt, and I feel the worst-y (Take some medicine)
My baby's father brought me a case of St Ide's (Too bad)
I said, "I don't drink that shit, nigga, you better recognize!" (I recognize)
Now I'm a broke hoe with expensive tastes (We can tell that)
I got six ankle chains around my waist (Delta phony gold!)
Gotta get my sip on {sip on cause that's my missi-on {Missi-on
Gotta get my champagne on, or I'm gonna get my bitch on {Yeah

(Shake the glass, shake the glass
Shake the glass, shake the glass)
{I love champagne Feels good to my brain, baby
(Shake the glass, shake the glass
Shake the glass, shake the glass)
{I love champagne Drink it in the rain, yeah
(Shake the glass, shake the glass
Shake the glass, shake the glass)
{I love champagne Say it once again, yeah
{I love champagne Hoooo (Black Boy!)

Singer:
Donna Karan, Versace (I know),
Doce cellular phone (Yeah, I love you too, baby)
I'd trade my welfare and food stamps for a bottle of Dom (Yeahh!)
See I like Moet, Chen-Don, whatever that means
(It means I don't know)
I can drink it without snails but prefer it with greens
(What about chitlin's?)
Now coke costs too much (No it don't),
and crack gives me gas (Oo, that's nasty)
But if you give me champagne, I'll give you this black aaaass
(Already had it!)

[Spoken] You wanna give me what I NEED, baby! (No I don't!)

I want the lucci, the Lex, AND the bigets! (You can't have it!)
And don't forget to Bring the Pain! (I got it!) The CHAMpagne!

{I love champagne Feels good to my brain, baby
(I know you do, you alcoholic!)
{I love champagne Drink it in the rain, yeah
(You need to go to rehab!)
{I love champagne Say it once again, yeah
(Drink it dry y'all, drink it dry!)
{I love champagne Once again
(Ladies and gentlemen, Kool Rock Ski!)

[Kool Rock Ski]
I drink champagne in the day! (Really)
I drink champagne at the bay! (What's a bay?)
I drink champagne in my car! (You do?)
Hehehehehaw, hehehehehehehaw! (Very funny)
I drink champagne on the plane!
I drink champagne when I'm in Spain! (You ain't ever been to Spain)
I drink champagne in my Lex!
I drink champagne when I have sex! (When I have sssex!)
I drink champagne at the zoo!
I drink champagne with my crew! (With my crew!)
I drink champagne in the hood!
I drink champagne with Tiger Woods! (With Tiger Woods!) Huh!
(Tiger Woods y'all, Tiger Woods y'all, it's all good y'all,
Tiger Woods y'all, it's all good y'all, Tiger Woods y'all, it's all good y'all,
I drink champagne when I hustle, I drink champagne with Nipsey Russell,
Tiger Woods y'all, it's all good y'all, Nipsey Russell - huh?)

*the record needle is dragged off the record and the song stops*
(Can I get a drink?)Captcha
Piosenkę Chris Rock Snow Flake przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Snow Flake, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Snow Flake. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Rock Snow Flake w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.