Backwards


Take me backwards
Turn me around
I've seemed to lost my balance
On the ground
This world is too heavy
For a feather falling quickly

And I wrote you a story
But I'm afraid of how it ends
And all my friends are doing well
And I'm still on the mend

I'm gonna lay back down
Hope the wind takes me around
I gotta find some courage in this town

And I promise I'm gonna calm down
Once the wind stops spining me
Upside down

Nothing's coming easy
And all at once
I feel a little queasy
Oh but if you lost my remedy
Won't you please come and be with me

It's not like there's much better
Nobody's grass is as green as mine
I can't say that I'm satisfied
Three thousand miles from your kiss goodbye

I'm gonna lay back down
Hope the wind takes me around
I gotta find some courage
In this town
And I promise I'm gonna calm down
Once the wind stops spinning me
Upside down, upside downCaptcha
Piosenkę Christina Perri Backwards przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Backwards, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Backwards. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Christina Perri Backwards w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.