Penguin


Can you find the time to let your lover love you?
He only wants to show you the things he wants to learn too
The hardest parts you'll get through, and in the end you'll have your best friend

Love like this may come once; baby it's fate
Like a soul mate, he's your penguin
Baby it's fate, baby it's fate, not luck

Can you find the time to let your lover hold you?
He needs somebody to hold to, his love is strong and so true;
His arrow is aiming for you and he's the one that you were born to love

Love like this may come once; baby it's fate
Like a soul mate, he's your penguin
Baby it's fate, baby it's fate, not luck

Let go; let go of time for you and I
Let go; let go of time for you and I
Let go; let go of time for you and I

Love like this is all I want, baby we're fate
Love like this may come once; baby we're fate
Like a soul mate, you're my penguin
Baby we're fate, baby it's fate, not luckCaptcha
Piosenkę Christina Perri Penguin przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Penguin, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Penguin. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Christina Perri Penguin w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.