If There's Love


Where you been hidin'?
I'm believing
You give me life
Life my dear
You give me strength to beat the odds
And overcome my fears
You make me feel like I belong under the sun
You never grow old
Because you're forever young

[chorus:]

If there's love
I just want to have somethin' to do with it
I just wanna feel yours

When I'm alone you make me feel at home
If I give enough of you
To a higher place we'll go
You make me feel like I belong under the sun
You'll never grow old
Because you're forever young
And you know that you got my tomorrow baby
Today and yesterday
Believe that you've got my tomorrow baby
I'll hold you close as far as I can see

[chorus]Captcha
Piosenkę Citizen Cope If There's Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If There's Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If There's Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Citizen Cope If There's Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.