If There's Love


Where you been hidin'?
I'm believing
You give me life
Life my dear
You give me strength to beat the odds
And overcome my fears
You make me feel like I belong under the sun
You never grow old
Because you're forever young

[chorus:]

If there's love
I just want to have somethin' to do with it
I just wanna feel yours

When I'm alone you make me feel at home
If I give enough of you
To a higher place we'll go
You make me feel like I belong under the sun
You'll never grow old
Because you're forever young
And you know that you got my tomorrow baby
Today and yesterday
Believe that you've got my tomorrow baby
I'll hold you close as far as I can see

[chorus]Captcha
Liedje Citizen Cope If There's Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If There's Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Citizen Cope If There's Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If There's Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.