It's Your Life


I know what you can do
Your reputation is ahead of you
Your lies won't let me go
But really, I don't want to know
You've got all what it takes
To show loves double face
My heart breaks, my heart aches
I am breathing in your sweet scent
It's your life
It's your time
It's allright
I don't mind
The best things in life are free
Sometimes it is killing me
You take the loss and the gain
You run away, all the same
Why loosing drift in a heavy fall?
You speed away back to it all
It's your life
It's your time
It's allright
I don't mindCaptcha
Piosenkę Clan Of Xymox It's Your Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It's Your Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It's Your Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Clan Of Xymox It's Your Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.