It's Your Life


Can anybody tell you
Let alone wanna show you
How it's supposed to be
So quick to criticize
When they look in your eyes
They couldn't complete their own dreams

And I want you to try
Make believe you can fly

It's your life
Go wherever your heart leads
It's your life
Do whatever you feel
Tomorrow will come, when you face the new sun
And the dreams in your heart will be won
It's your life

You could be someone
Whoever you want to
Just don't lose yourself on the way
They wanna tell you
All the things that you can't do
Don't listen to a word that they say

If you just close your eyes
Make believe you can fly

It's your life
Go wherever your heart leads
It's your life
Do whatever you feel
Tomorrow will come, when you face the new sun
And the dreams in your heart will be won

It's your life
Go wherever your heart leads
It's your life
Do whatever you feel
Tomorrow will come, when you face the new sun
And the dreams in your heart will be won
It's your life

You can stop where you want to
I know that it's hard to get by
Take a leap of faith
And spread your wings and fly

It's your life
Go wherever your heart leads
It's your life
Do whatever you feel
Tomorrow will come, when you face the new sun
And the dreams in your heart will be won

It's your life
Go wherever your heart leads
It's your life
Do whatever you feel
Tomorrow will come, when you face the new sun
And the dreams in your heart will be won
It's your life

No matter what people say
I'll make my own way
That's how life could be
For you and me

Face the new sun
And the dreams in your heart will be won
It's your life

It's your life
That's how life could be
You and me
You will see

It's your life
That's how life could be
You and me
It's your lifeCaptcha
Piosenkę David Charvet It's Your Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It's Your Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It's Your Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę David Charvet It's Your Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.