Baptism Of Jesse Taylor


Among the local taverns there'll be a slack in business
Cause Jesse's drinkin' came before the groceries and the rent
Among the local women there'll be a slack in cheatin'
Cause Jesse won't be steppin' out again
They baptized Jesse Taylor in Cedar Creek last Sunday
Jesus gained a soul and Satan lost a good right arm
They all cried hallelujah when Jesse's head went under
Cause this time he went under for the Lord

The scars on Jesse's knuckles were more than just respected
The county courthouse records tell all there is to tell
The pockets of the gamblers will soon miss Jesse's money
And the black eye of the law will soon be well
They baptized Jesse Taylor

From now old Nancy Taylor can proudly speak to neighbors
And tell them how much Jesse took up with little Jim
Now Jimmy's got a daddy and Jesse's got a family
And Franklin County's got a lot more man
They baptized Jesse Taylor
They baptized Jesse TaylorCaptcha
Piosenkę Connie Smith Baptism Of Jesse Taylor przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Baptism Of Jesse Taylor, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Baptism Of Jesse Taylor. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Connie Smith Baptism Of Jesse Taylor w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.