Once A Day


When you found somebody new I thought I never would
Forget you for I thought then I never could
But time has taken all the pains away until now I'm down to hurtin' once a day
Once a day all day long and once a night from dusk till dawn
The only time I wish you weren't gone is once a day every day all day long
[ steel ]
I'm so glad that I'm not like a girl I knew one time
She lost the one she loved then slowly lost her mind
She sat around and cried her life away lucky me I'm only crying once a day
Once a day all day long
Once a day every day all day longCaptcha
Piosenkę Connie Smith Once A Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Once A Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Once A Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Connie Smith Once A Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.