For Better Or For Worse


The wedding bells have barely stopped their ringing
But already all your love for me is gone
On the day that we were wed well I guess we should have said
For better or for worse but not for long
Now my dream of love has turned into a nightmare
For you say that in your life I don't belong
You said your vows I said mine but we both left out one line
For better or for worse but not for long
[ steel ]
All the lifetime that we planned has been a short one
And the love that couldn't die did not live long
I wanted you eternaly but you only wanted me
For better or for worse but not for long for better or for worse but not for longCaptcha
Piosenkę Connie Smith For Better Or For Worse przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke For Better Or For Worse, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki For Better Or For Worse. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Connie Smith For Better Or For Worse w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.