It's That Way


Distant winds bring you down like a soldier
Alive inside but your soul getting colder
And there's nothing left, nowhere to hide
Nothing left, it's genocide
You're gonna find out
(It is that way because it is)
Over now and I'm going down
What do you want me to be?
I'm the same old beast you hate to see
Just like the heavens when the light recedes
I'm forever black without a need
Now there's nothing left nothing more
Cause you lost the battle and the war
Do what are you standing here forCaptcha
Piosenkę Corrosion Of Conformity It's That Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It's That Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It's That Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Corrosion Of Conformity It's That Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.