Songtekst van Corrosion Of Conformity: It's That Way

It's That Way


Distant winds bring you down like a soldier
Alive inside but your soul getting colder
And there's nothing left, nowhere to hide
Nothing left, it's genocide
You're gonna find out
(It is that way because it is)
Over now and I'm going down
What do you want me to be?
I'm the same old beast you hate to see
Just like the heavens when the light recedes
I'm forever black without a need
Now there's nothing left nothing more
Cause you lost the battle and the war
Do what are you standing here forCaptcha
Liedje Corrosion Of Conformity It's That Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's That Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Corrosion Of Conformity It's That Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's That Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.