Died in Your Arms


Between a rock
between a rock and a hard place
there's a beating heart
watching the lights go down on my world
stoney faced
letting the rope slip though my fingers
ain't nothin' straight, always a riddle
caught up in the middle of the party line
i got a brick but i can't find a window
take me to your shelter
between a rock
between a rock and a hard place (you better lay your money down)
you'll never stop
what you started in the first place
between a rock
you gotta roll with the punches baby
between a rock and a hard place
there's so many words
you place your bet you take your chances
the dealer pays
but he'll never let you leave the table
they're gonna take you lock, stock and barrel
down to the knuckle, down on your luck
and when they've stripped you of all resistance
you can take you place
between a rock
between a rock and a hard place (you gotta lay your money down)
you'll never stop
what you started in the first place
between a rock
you gotta roll with the punches baby
between a rock and a hard place

it'll take all your money
we think we like it here
between a rock (you gotta roll with the punches baby)
between a rock and a hard placeCaptcha
Piosenkę Cutting Crew Died in Your Arms przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Died in Your Arms, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Died in Your Arms. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cutting Crew Died in Your Arms w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.