Mohair Sam


Who is the hippie
That's hap'nin' all over our town
A tearin' up the chicks
With the message that he lays down

Oh, who is the coolest cat
That is what I am
I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair Sam

Chicks are makin' reservations
For his lovin' so fine, hmh, so fine
Screamin' and a faintin'
He's got 'em all waitin' in line

Oh, who is the coolest cat
That is what I am
I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair Sam

--- Instrumental ---

Chicks are makin' reservations
For his lovin' so fine, hmh, so fine
Screamin' and a faintin'
He's got 'em all waitin' in line

Oh, who is the coolest cat
That is what I am
I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair Sam

I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair Sam

I said fast talkin', slow walkin'
Good lookin' Mohair SamCaptcha
Piosenkę Dallas Frazier Mohair Sam przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mohair Sam, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mohair Sam. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dallas Frazier Mohair Sam w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.