Nothing To No One


For things to begin, scorch a flame
Your fire merged with sin
Gone's the distant liar
Never and never again

Keep it down from all these raven
Which post-descends creation
What is done is dead
What is done is dead

To be content
Beyond abomination
Are you satisfied
Are you done with this

The ultimate rebellion
The sacrifice is endless
The ultimate rebellion
Leave nothing to no one

Was it a true life, behind the crumbling walls
We'll dream an infant illusion

Watching without movement
Desire without heart
It is over and done
It is over and done

Decree for judgments on this
I cannot without eyes
I saw the prophets rising up
That no one sees

The ultimate rebellion
The sacrifice is endless
The ultimate rebellion
Leave nothing to no one

Waken to the screams
Of our virus soul
Demands and accusations
Was I free

These are the outer centers
Our bitter detonation
They will find us still in action
Glitters of resolve
Take the burden off me
Lead me to my grave

The ultimate rebellion
The sacrifice is endless
The ultimate rebellion
Leave nothing to no oneCaptcha
Piosenkę Dark Tranquillity Nothing To No One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nothing To No One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nothing To No One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dark Tranquillity Nothing To No One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.