My Kind Of Love


To your way of thinking a promise is easy to make
Cause to your kind of promise is nothing but something to break
And the laugh fits your lips honey like a hand fits the glove
And your kind of woman don't understand my kind of love
The heartaches you caused me don't cause you the least bit of shame
And I guess if I let you you'd hurt me all over again
And I can't help but wonder what was I thinking of
To think that your kind of woman could understand my kind of love
I made you my life while you made me into your fool
Yes I found that too late that your love meant heartache
Your kind of woman never could be true
But someday you'll know what a hurt when your heart breaks in two
And when your world falls to the pieces then you'll know what you put me through
And I hope I'm around when you'll learn what I'm speaking of
Cause your kind of woman don't understand my kind of loveCaptcha
Piosenkę Dave Dudley My Kind Of Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Kind Of Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Kind Of Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dave Dudley My Kind Of Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.