My Way Of Life


Standing on the road walking down the highway
Ain't going nowhere but that's my way of life

I never had a lot of ambition but I always made my own way
By turnin' a couple of jobs in some ladies' backyard I averaged about a dollar a day
I wake up early each morning and before I started on my way
I get some cogarettes and a couple of cups of coffee sweepin' the local city cafe
Standing on the road walking down the highway

I've never had no one to love me never've girl to call my own
I never would take a chance or fool with romance I guess I'm too used to being alone
Nobody wants a drifter and I gotta keep moving on
There's nothing to tie me down when I wanna leave town
Nobody to miss me when I'm gone
Standing on the road walking down the highwayCaptcha
Piosenkę Dave Dudley My Way Of Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Way Of Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Way Of Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dave Dudley My Way Of Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.