Almost Here


With Brian McFadden
(Delta Goodrem, Brian McFadden, Guy Chambers)

Brian:
Did I hear you right?
Cause I thought you said
Let's think it over
You have been my life
And I never planned
Growing old without you

Shadows bleeding through the light
Where the love once shined so bright
Came without a reason
Don't let go on us tonight
Love's not always black and white
Haven't I always loved you?

Delta:
But when I need you
You're almost here
And I know that's not enough
And when I'm with you
I'm close to tears
'cause your only almost here

Brian:
I would change the world
If I had a chance
Oh won't you let me
Treat me like a child
Throw your arms around me
Oh please protect me

Brian & Delta:
Bruise and battered by your words
Days are shattered, how it hurts
Brian:
Oh, haven't I always loved you?

Delta:
But when I need you
You're almost here
And I know that's not enough
And when I'm with you
I'm close to tears
'cause your only almost here

Brian & Delta:
Bruise and battered by your words
Days are shattered, now it hurts
Brian:
Haven't I always loved you?

Delta:
But when I need you
You're almost here
Brian:
Well I never knew how far behind I'd left you
Delta:
And when I hold you
You're almost here
Brian:
Well I'm sorry that I took our love for granted

Brian & Delta:
And now I'm with you
I'm close to tears
Brian:
Cause I know I'm almost here

Brian & Delta:
Only almost hereCaptcha
Piosenkę Delta Goodrem Almost Here przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Almost Here, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Almost Here. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Delta Goodrem Almost Here w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.