Lover Left you Bleeding


This is the way back home
This is the way back home
Lover stole your heart and now your bleeding
The needle in the vein is never dry
The dagger in your side keeps you from breathing
And this is what, this is what brings you back
This is the way back home
This is the way back home
Lover stole your heart and now it's bleeding
The needle in the vein is never dry
The dagger in your side keeps you from breathing
And this is what, this is what brings you back
You're falling away
You're falling away now
You're falling away
You're falling away now
You mean everything to me
You mean everythingCaptcha
Piosenkę Die Radio Die Lover Left you Bleeding przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lover Left you Bleeding, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lover Left you Bleeding. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Radio Die Lover Left you Bleeding w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.