Goodbye My Friend


I tried to say, didn't love you, or need you
Tried to believe didn't want you too
Same old song, we try to hold on
Still in the end we try to move on
So goodbye my friend
It was good to get to see you again
If this is the end
Please don't try and make me love you again
Tried to believe had an answer too
Wasn't just me that believed in you
As I look back I see what you knew
It's better for me, it's better for you
So good bye my friend
It was good to get to see you again
If this is the end
Please don't try and make me love you again
I was wrong to carry on
Still in the end we try to move on

So goodbye my friend
It was good to get to see you again
If this is the end
Please don't try and make me love you again
if this is the endCaptcha
Piosenkę Dokken Goodbye My Friend przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Goodbye My Friend, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Goodbye My Friend. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dokken Goodbye My Friend w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.