Slippin' Away


Like a whisper, you came in the night
Gone forever, seems you were right
Long ago, thought it was real
Should've believed love's not forever

I'm slippin' away
Can't seem to hold on
I'm slippin' away
Darkness comes, so cold

Gentle one, so soft and warm
I tried to touch you, I meant you no harm

I'm slippin' away
Can't seem to hold on
I'm slippin' away
Darkness comes, so cold
I'm slippin' away
Can't seem to hold one

Save me
Save me
Save me

Like a whisper, you came in the night
Gone forever, seems you were right
Long ago, I thought it was real
I should've believed that love's not forever

I'm slippin' away
Can't seem to hold on
I'm slippin' away
I just can't hold on
I'm slippin' away
Darkness comes, so cold
I'm slippin' away
Now that you're goneCaptcha
Piosenkę Dokken Slippin' Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Slippin' Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Slippin' Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dokken Slippin' Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.