9 To 5


Tumble outta bed
And stumble to the kitchen
Pour myself a cup of ambition
Yawnin' and stretchin' and try to come to life

Jump in the shower
And the blood starts pumpin'
Out on the streets
The traffic starts jumpin'
With folks like me on the job from 9 to 5

Workin' 9 to 5
What a way to make a livin'
Barely gettin' by
It's all takin'
And no givin'
They just use your mind
And they never give you credit
It's enough to drive you
Crazy if you let it

9 to 5, for service and devotion
You would think that I
Would deserve a fair promotion
Want to move ahead
But the boss won't seem to let me
I swear sometimes that man is out to get me
Mmmmm

They let your dream
Just a' watch 'em shatter
You're just a step
On the boss man's ladder
But you got dream he'll never take away

In the same boat
With a lot of your friends
Waitin' for the day
Your ship 'll come in
And the tide's gonna turn
An' it's all gonna roll you away

Workin' 9 to 5
What a way to make a livin'
Barely gettin' by
It's all takin'
And no givin'
They just use your mind
And you never get the credit
It's enough to drive you
Crazy if you let it

9 to 5, yeah, they got you where they want you
There's a better life
And you think about it don't you
It's a rich man's game
No matter what they call it
And you spend your life
Putting money in his wallet

Workin' 9 to 5
What a way to make a livin'
Barely gettin' by
It's all takin'
And no givin'
They just use you mind
And they never give you credit
It's enough to drive you
Crazy if you love it

9 to 5, yeah, they got you where they want you
There's a better life
And you think about it don't you
It's a rich man's game
No matter what they call it
And you spend your life
Putting money in his walletCaptcha
Piosenkę Dolly Parton 9 To 5 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 9 To 5, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 9 To 5. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dolly Parton 9 To 5 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.