OOO-EE


OO-EE
Writer Annie McLoone

I just came by to let you know
I'll never ever let you go, oh my
Ooo-eee my love
And if you ever, ever stray
I know that that will be the day
That I die, oh my
Ooo-eee my love
Ooo-eee, ooo-eee my baby
Ooo-eee my baby
Ooo-eee my love
I've been around the world a bit
But you're the best thing I've seen yet, oh my
Ooo-eee my love
And if you want to take me on
We might be at it until dawn, oh my
Ooo-eee my love
Ooo-eee, ooo-eee my baby
Ooo-eee my baby
Ooo-eee my love
Hey baby
You see where I've been and you know where I'm going
Oh come on boy
My heart's on my sleeve and my love is showing
And if you stay around
I'm never ever gonna let you down, oh my, oh my
Ooo-eee my love
Ooo-eee, ooo-eee my baby
Ooo-eee my baby
Ooo-eee my loveCaptcha
Piosenkę Dolly Parton OOO-EE przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke OOO-EE, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki OOO-EE. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dolly Parton OOO-EE w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.