You're My Best Friend


You placed gold on my finger you brought love like I've never known
You gave life to our children and to me a reason to go on
You're my bread when I'm hungry you're my shelter from troubled winds
You're my anchor in life's ocean but most of all you're my best friend

When I need hope and inspiration you're always strong when I'm tired and weak
I could (search this whole world over you'd still be everything that I need)
You're my bread (when I'm hungry you're my shelter from troubled winds
You're my anchor in life's ocean but most of all you're my best friend)
You're my bread (when I'm hungry you're my shelter from troubled winds
You're my anchor in life's ocean) but most of all you're my best friendCaptcha
Piosenkę Don Williams You're My Best Friend przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You're My Best Friend, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You're My Best Friend. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Don Williams You're My Best Friend w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.