Let's Stay Together


I, I'm so in love with you
Whatever you want to do is alright with me
'Cause you make me feel so brand new
And I want to spend my life with you

Me sayin' since, baby, since we've been together, ooh
Loving you forever, oh, is what I need
Let me be the one you come running to
And I want to spend my life with you, ooh, baby

Let's, let's stay together
Loving you whether, whether
Times are good or bad, happy or sad, ooh, yeah
Whether times are good or bad, happy or sad

Why somebody, why people break up?
Oh, turn around and make up, I just can't see
You'd never do that to me, would you baby?
Being around you is all I see

It's why I want us to stay, let's stay together
Loving you whether, whether
Times are good or bad, happy or sad, come on

Let's, let's stay together
Loving you whether, whether
Times are good or bad, happy or sad

Let's, let's stay together
Loving you whether, whether
Times are good or bad, happy or sad, come on

Let's, let's stay togetherCaptcha
Piosenkę Donny Osmond Let's Stay Together przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let's Stay Together, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let's Stay Together. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Donny Osmond Let's Stay Together w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.