You Spin Me Round


I don't wanna know your name
and I don't want your private number, baby
All I know is that to me
you look like your lots of fun,
open up your lovin' arms
yeah I want some want some
I set my sights on you
(and no one else will do)
and I, I 've got to have my way now, baby
All I know is that to me
you look like your lots of fun,
open up your lovin' arms,
watch out, here I come
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
I, don't wanne be your friend now, baby
well I, I wanna movin' just a little bit closer
All I know is that to me
you look like your lots of fun,
open up your lovin arms,
watch out here I come
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
All I know is that to me,
you look like your lots of fun,
open up your lovin' arms,
watch out here I come
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round roundCaptcha
Piosenkę Dope You Spin Me Round przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Spin Me Round, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Spin Me Round. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dope You Spin Me Round w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.