You Spin Me Round


I don't wanna know your name
and I don't want your private number, baby
All I know is that to me
you look like your lots of fun,
open up your lovin' arms
yeah I want some want some
I set my sights on you
(and no one else will do)
and I, I 've got to have my way now, baby
All I know is that to me
you look like your lots of fun,
open up your lovin' arms,
watch out, here I come
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
I, don't wanne be your friend now, baby
well I, I wanna movin' just a little bit closer
All I know is that to me
you look like your lots of fun,
open up your lovin arms,
watch out here I come
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
All I know is that to me,
you look like your lots of fun,
open up your lovin' arms,
watch out here I come
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round round
You spin me right round, baby, right round
like a record baby, right round round roundCaptcha
Liedje Dope You Spin Me Round is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Spin Me Roundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dope You Spin Me Round downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Spin Me Round in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.