Speed Demon


Los Angeles, city of eternal night
The dream of a girl thirteen
Swirling cherry vanilla
What this jungle be
Down is the skirt of a juvenile dream queen
Hot like an asphalt 7-11
Or maybe a suffragette
The hips sink ?
The orb ?
The face dripping Clearasil and cum
But by ?
I knew I'd seen that face before
She raced
Quite like a speed demon yeah
Off into the night
She went
Quite like a speed demon
But she ain't never coming back
She was a speed demon yeah
Talk about speed, babyCaptcha
Piosenkę Dwarves Speed Demon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Speed Demon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Speed Demon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dwarves Speed Demon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.