Dynamix Nyc


Revolution and Rise
Written by Beppe Savoni and Eddie Cumana
Falling from the sky into the flames
You denied your love I went insane
No more dreams for my nights
No more sunshine for my eyes
Victim of my own wish to be free
I am an angel flying under your feet
Heaven is not in the sky it is right inside your heart
I will never stop [To love you]
I will always be [Beside you]
I will never try [To hurt you]
I will always shine [Above you]
I will break the chains[Believe me]
We are all the same [In my heart]
Passion will be back
Join my revolution and rise!
Revolution is for redemption hooo
Life is coming back to me
Revolution is for redemption hooo
That's the way to be free
Revolution is for redemption hooo
Life is coming back to me
Revolution is for redemption hooo
That's the way to be free [x16]
Be free! [x3]
Caught up in a mirror of memories
I am a slave of your morality
Now I know it will change
Revolution is the way
Open up your heart and come to life
Turn the death of love into a flight
Heaven is not in the sky it is right inside your heart

I will never stop [To love you]
I will always be [Beside you]
I will never try [To hurt you]
I will always shine [Above you]
I will break the chains [Believe me]
We are all the same [In my heart]
Passion will be back
Join my revolution and rise!
Revolution is for redemption hooo
Life is coming back to me
Revolution is for redemption hooo
That's the way to be free
Revolution is for redemption hooo
Life is coming back to me
Revolution is for redemption hooo
That's the way to be free [x16]
Be free! [x3]
That's the way to be free
Revolution-ha-ha-ha
To be free!
Revolution-ha-ha-ha
To be free!
Revolution-ha-ha-ha
Be free
Be free
Be free!
Revolution-ha-ha-ha [loop]
BE FREE! [loop]
DYNAMIX web-site:
Http://wwwkultcomCaptcha
Piosenkę Dynamix Dynamix Nyc przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dynamix Nyc, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dynamix Nyc. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dynamix Dynamix Nyc w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.