Sleeping In My Head


You've been, you've been sleeping in my head
Tossing and turning in my bed
I've been thinking I really like the thought that
You've been, you've been sleeping in my head
You're all that I've ever wanted
You've been in my head

I'm hooked on you, do anything you want me to
Although you're just a fantasy
I wanna make this dream come true
I know you'll never let me down
Cause in my mind you've always been around
It's only you I see, cause when I close my eyes
You're right in front of me

Girl you look just like a beauty queen
Straight out the pages of a magazine
The way you wear you hair, you make me stare
The very first time that I saw your brown eyes
I just fell in love and I couldn't hide
What I have instore for you, don't let me down
Say you want me to

If I was to take you on a ride
Take a journey into paradise
Would it change the way I feel
Or would it make my love for real
Everytime I close my eyes I get this feeling deep inside
That I don't want to lose , got to face the truth
I only know I need you in my life

I really want you, I got to have youCaptcha
Piosenkę E-17 Sleeping In My Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sleeping In My Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sleeping In My Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-17 Sleeping In My Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.