Is It in my Head


I see a man without a problem
I see a country always starved,
I hear the music of a heartbeat,
I walk, and people turn and laugh

Is it in my head
Is it in my head
Is in my head here at the start?
Is it in my head
Is it in my head
Is it in my head, or in my heart?

I pick up phones and hear my history
I dream of all the calls I miss
I try to number those who love me,
And find exactly what the trouble is

Is it in my head etc

I feel I'm being followed,
My head is empty
Yet every word I say turns out a sentence
Statements to a stranger
Just asking for directions
Turn from being help to being questions

I see a man without a problemCaptcha
Piosenkę Quadrophenia Is It in my Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is It in my Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is It in my Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Quadrophenia Is It in my Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.