September


Do you remember the 21st night of September?
Love was changing the mind of pretenders
While chasing the clouds away
Our hearts were ringing
In the key that our souls were singing
As we danced in the night,
Remember - how the stars stole the night away, yeah yeah yeah
Hey hey hey,
Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - never was a cloudy day
Ba duda, ba duda, ba duda, badu
Ba duda, badu, ba duda, badu
Ba duda, badu, ba duda
My thoughts are with you
Holding hands with your heart to see you
Only blue talk and love,
Remember - how we knew love was here to stay
Now December found the love that we shared in September
Only blue talk and love,
Remember - the true love we share today

Hey hey hey
Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - never was a cloudy daythere was a
Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - golden dreams were shiny days
Now our bell was ringing, aha
Our souls were singing
Do you remember every cloudy day - yau !
There was a
Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - never was a cloudy daythere was a
Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in September
Ba de ya - golden dreams were shiny days
Ba de ya de ya de ya
Ba de ya de ya de ya
Ba de ya de ya de ya - De ya X2Captcha
Piosenkę Earth, Wind & Fire September przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke September, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki September. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earth, Wind & Fire September w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.