Boogie Wonderland


Boogie Wonderland
Earth, Wind & Fire with The Emotions

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

Mid-night creeps so slow-ly in-to hearts of men
who need more than they get

Day-light deals a bad man to a wom-an
who had laid too man-y bets

The mir-ror stares you in the face and says,
"Ba-by, uh, uh, it don't work"

You say your prayers though you don't care
You dance and you shake the hurt

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

Sounds fly through the night,
I change my vi-nyl dreams
to boo-gie won-der-land

I find ro-mance
when I start to dance
in boo-gie won-der-land

I find ro-mance
when I start to dance
in boo-gie won-der-land

All the love in the world can't be gone
All the need to be loved can't be wrong

All the rec-ords are play-ing,
and my heart keep say-in',
boo-gie won-der-land, won-der-land

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

I find ro-mance
when I start to dance
in boo-gie won-der-land

I find ro-mance
when I start to dance
in boo-gie won-der-land

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

All the love in the world can't be gone
All the need to be loved can't be wrong

All the rec-ords are play-ing,
and my heart keep say-ing,
boo--oo-gie won-der-land, won-der-land

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-land

I find ro-mance
when I start to dance
in boo-gie won-der-land

I find ro-mance
when I start to dance
in boo-gie won-der-land

Dance, boo-gie won-der-land
Dance, boo-gie won-der-landCaptcha
Piosenkę Earth Boogie Wonderland przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Boogie Wonderland, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Boogie Wonderland. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earth Boogie Wonderland w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.