Got To Get You Into My Life


GOT TO GET YOU INTO MY LIFE
Earth, Wind & Fire

Got to get you into my life, into my life
Got to get you into my life, into my life
Got to get you into my life, into my life
Got to get you into my life, into my life
Got to get you into my life, into my life

I was alone, I took a ride
I didn't know what I would find there
Another road where maybe
I could see another sign there
Ooh, then I suddenly see you
Ooh, and did I tell you I need you
Ev'ry single day of my life?

You didn't run, you didn't lie
You know I want to hold you
And had you gone you knew in time
We'd meet again for I had told you
Ooh, you were meant to be near me
Ooh, I really want for you to hear me
Say we'll be together ev'ry day

Got to get you into my life
Got to get you in, got to get you into my life
Got to get you into my life
Got to get you into my life

Ooh, then I suddenly see you
Ooh, and did I tell you that I need you
Ev'ry single day of my life?

Got to get you into my life
Got to get you in, got to get you into my life
Got to get you into my life
Got to get you into my life

Got to get you in, got to get you in
Got to get you in, got to get you in
Into my life
Got to get you into my lifeCaptcha
Piosenkę Earth Got To Get You Into My Life przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Got To Get You Into My Life, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Got To Get You Into My Life. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earth Got To Get You Into My Life w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.