Tat Twam Asi


tat twam asi
lost in a wilderness
i will build a fire
i become a fire
to swim in the waters
burrowing and bellowing
into a consciousness
kicking against
yet we're needing to want this
sucking and bleeding
now knee deep in substance
pulling and dragging
fail to allow ourselves
as we move to consciousness
as we move through consciousness
as we move to consciousness
driven by need for transecendence
tat twam asi
focus on the focusless
focusless is the focus
look into the self
one name branded deep
burning and singing
the markings of the soul
turning more turning
we assimilate ourselves
needing the push
a sea of flailing limbs
push to create
an equalibrium
as we move to consciousness
as we move through consciousness
as we move to consciousness
driven by need for transecendenceCaptcha
Piosenkę Earthtone9 Tat Twam Asi przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tat Twam Asi, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tat Twam Asi. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earthtone9 Tat Twam Asi w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.