Tat Twam Asi


tat twam asi
lost in a wilderness
i will build a fire
i become a fire
to swim in the waters
burrowing and bellowing
into a consciousness
kicking against
yet we're needing to want this
sucking and bleeding
now knee deep in substance
pulling and dragging
fail to allow ourselves
as we move to consciousness
as we move through consciousness
as we move to consciousness
driven by need for transecendence
tat twam asi
focus on the focusless
focusless is the focus
look into the self
one name branded deep
burning and singing
the markings of the soul
turning more turning
we assimilate ourselves
needing the push
a sea of flailing limbs
push to create
an equalibrium
as we move to consciousness
as we move through consciousness
as we move to consciousness
driven by need for transecendenceCaptcha
Liedje Earthtone9 Tat Twam Asi is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tat Twam Asimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earthtone9 Tat Twam Asi downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tat Twam Asi in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.