The Devil You Know


Everything is a mess
I have to come to confess
Sold out all my beliefs
I'm a liar and a cheat
Searched my soul in despair
Callused heart is rubbed bare
How I wish to believe
In your innocent dreams
Delicate love, precious and pale
Tempted and torn
Broken and failed
Don't leave me here
Don't leave me alone
I am the one
The devil you know
I'm your man on the cross
I'm the soul you have lost
I'm the choice you regret
One you wish to forget
Lover broken and sad
Lost the dreams that you had
How I wish I could be everything that you needCaptcha
Piosenkę Econoline Crush The Devil You Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Devil You Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Devil You Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Econoline Crush The Devil You Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.