Songtekst van Econoline Crush: The Devil You Know

The Devil You Know


Everything is a mess
I have to come to confess
Sold out all my beliefs
I'm a liar and a cheat
Searched my soul in despair
Callused heart is rubbed bare
How I wish to believe
In your innocent dreams
Delicate love, precious and pale
Tempted and torn
Broken and failed
Don't leave me here
Don't leave me alone
I am the one
The devil you know
I'm your man on the cross
I'm the soul you have lost
I'm the choice you regret
One you wish to forget
Lover broken and sad
Lost the dreams that you had
How I wish I could be everything that you needCaptcha
Liedje Econoline Crush The Devil You Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Devil You Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush The Devil You Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Devil You Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.