Paralyzed


If should glass kill
The arms in could and lights
From the bulletproof left

We are the mirror and suicide
Better plot to hand the glass
Cellophane the mercy to arms

Forward the shots leads to watch
Kill controller the noise an lines
Touch and burned the insides
The breathless and lights in the dead

Speaker of the dead in chicago rusted
Awakening the rusted and roads
Remove the crushing below the inside
Fresh out ride and glass
Inside the aim controller lines

Closure behind the stage
The chosen bitter the dedications
Reds and the capitalist
Close your ground is a broken glassCaptcha
Piosenkę Ed Sheeran Paralyzed przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Paralyzed, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Paralyzed. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ed Sheeran Paralyzed w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.